Kiinteistön tarpeisiin harkittu ylläpitosopimus

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien suunnitelmallisella ylläpidolla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Näihin vaikuttavat 
ennakoivat järjestelmien kartoitukset ja energiankulutuksen seuranta. Vikaantuneet tai epävakaat laitteet ja väärät säätöasetukset löydetään ajoissa.

 

Ratkaisuissamme käytämme tunnettuja ja luotettavia tuotemerkkejä.