Referenssit

 

23.12.2013

HOK-ELANTO
Heikki Isometsä 
Kiinteistöpäällikkö 
Kiinteistö- ja liikepaikkatoiminnot

Toimin kiinteistöpäällikkönä HOK-ELANNON Helsingin toimipisteessä.

Vastuualueenani on kiinteistöjen päivittäisen ylläpidon ja toiminnan varmistaminen, kiinteistöjen korjaustoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä rakennusten energiatehokkaan käytön varmistaminen.

Nykypäivänä on tärkeää myös varmistaa, että oman vastuualueen ulkopuoliset asiat etenevät ja että viestit välittyvät eteenpäin oikeille henkilöille.

Haastavia asioita tehtäväkentässäni on havaita päivittäisestä informaatiotulvasta ne tärkeimmät ja kuluvalla hetkellä olennaisimmat asiat ja ehtiä reagoida niihin.

Erilaisten korjaustöiden rajaaminen voi olla myös mutkikasta. Mikä kannattaa uusia, mikä kannattaa vielä korjata ja mikä jää entiselleen.

Korjauksista tiedottaminen eri osapuolille on haastavaa. On pystyttävä lyhyesti ja ytimekkäästi kuvaamaan itse korjaustyö, sen aiheuttama haitta, haitan kesto ja miksi korjaus on tehtävä tai joskus myös miksi ei aiota tai kannata korjata.

Tekniset järjestelmät saattavat olla monimutkaisia ja eri järjestelmissä saattaa olla päällekkäisiä toimintoja. Kokonaisuuteen tutustuminen vie oman aikansa.

Digicontrolin kanssa yhteistyötä tehdään erilaisten liikepaikkojen kiinteistöautomaation rakentamisessa tai järjestelmiä päivitettäessä. Yhteistyössä toteutetaan myös olemassa olevien järjestelmien kehittämistä sekä huoltotehtäviä.

Yhteistyössä rakennusautomaatiotoimittajan kanssa arvostan perusasioita. Kaikissa korjauksissa on tärkeää sovituissa asioissa pysyminen eli aikataulut, kustannukset ja valmiin virheettömän palvelun tarjoaminen.

Merkittävä tekijä on toimittajan kyky asettua teknisenä asiantuntijana tilaajan asemaan ja tarjota tilaajalle parhaat mahdolliset vaihtoehdot valittavaksi.

Yhteistyöstä Digicontorolin kanssa voin erityisesti mainita hyvän ongelmanratkaisukyvyn tilanteissa, joissa ratkaisua on haettu ammattitaitoisesti järjestelmän muidenkin toimittajien vastuualueilta.

Lisäksi Digicontrolista on takuuajan jälkeenkin saatu apu laiterikkojen tai toimintahäiriöiden osalta kohtuullisessa ajassa.

HOK-ELANTO

 

<< TAKAISIN

Ratkaisuissamme käytämme tunnettuja ja luotettavia tuotemerkkejä.