Etäylläpito - ennakoivaa huolenpitoa  

Olosuhderaportoinnilla lisää tehokkuutta ja ennakointia huoltotarpeiden ja energiatalouden seuraamiseen:

  • Vähentää energiankulutusta, äkillisiä viankorjauksia ja huoltokustannuksia.
  • Trendiseuranta (esim. lämpötilat, puhaltimien käyntiajat ja säädöt).
  • Parantaa asiakastyytyväisyyttä.
  • Edellyttää asiakkaalta Internet-yhteyden valvomoon.
  • Asiakas voi hankkia etävalvontalaitteiston erikseen tai kustannus voidaan sisällyttää ylläpitosopimukseen.

Etäylläpidolla, ennakoivalla huollolla ja energiatehokkuudella aikaansaadaan merkittäviä kustannussäästöjä ja jatketaan laitteiden käyttöikää. Näin vältetään liian varhaisia investointitarpeita.

Ratkaisuissamme käytämme tunnettuja ja luotettavia tuotemerkkejä.